logo
 0
logo
 
  Trang chủ   Thiết Bị Phòng Tắm Hafele  Vòi Rửa

Vòi Rửa

Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Vòi trộn Vigor 90 Hafele 495.61.139
Vòi trộn Vigor 240 Hafele 495.61.140
Vòi lạnh gắn tường Hafele 589.25.540
Vòi Trộn Cao 132mm New Mysterious 80 Hafele 589.02.600
Vòi Trộn Cao 295mm New Mysterious 250 Hafele 589.02.601
Vòi lavabo Anista cao màu đen mờ Hafele 589.02.452
Bộ trộn bồn tắm Anista màu đen mờ Hafele 589.02.456
Bộ trộn nổi 2 đường nước New Mysterious Hafele 589.02.602
Bộ trộn nổi 1 đường nước New Mysterious Hafele 589.02.603
Vòi trộn Regal 110 Hafele 495.61.120
Vòi trộn Regal 250 Hafele 495.61.121
Vòi trộn 3 lỗ Regal Hafele 495.61.125
Vòi trộn gắn tường Regal 200 Hafele 495.61.124
Bộ trộn nổi 2 đường nước Regal Hafele 495.61.122
Bộ trộn nổi 1 đường nước Regal Hafele 495.61.123
Bộ trộn âm 2 đường nước Regal Hafele 495.61.127
Vòi trộn Active 70 Hafele 589.02.730
Vòi trộn Active 100 Hafele 589.02.731
Vòi trộn Active 240 Hafele 589.02.732
Vòi trộn gắn tường Active 200 Hafele 589.02.735
Bộ âm cho vòi lavabo gắn tường Hafele 589.02.980
Bộ trộn nổi 2 đường nước Active Hafele 589.02.733
Bộ trộn nổi 1 đường nước Active Hafele 589.02.734
Bộ trộn âm 2 đường nước Active Hafele 589.02.737
Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Active Hafele 589.02.736
Vòi xả bồn tắm Active 230 mm Hafele 589.25.896
Vòi xả bồn tắm Active 232 mm có đầu chuyển đường nước Hafele 589.25.897
Vòi trộn Roots 70 Hafele 495.61.143
Vòi trộn Roots 170 Hafele 495.61.144
Bộ trộn nổi 2 đường nước Roots Hafele 495.61.145 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi