logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Phụ Kiện Đồ Gỗ Hafele» Phụ Kiện Nhà Bếp Hafele

Phụ Kiện Nhà Bếp Hafele

Kệ để dao có móc treo Hafele 523.00.330
Giá đa dụng Hafele 523.00.340
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.024 (dạng phẳng, màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.004 (dạng dọc, màu inox)
Kệ treo nắp đậy Hafele 523.00.350
Phụ kiện bàn kéo và xếp Hafele 642.19.928
Phụ kiện bàn kéo và xếp Hafele 642.19.929
Phụ kiện bàn kéo và xếp Hafele 642.19.927
Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 505.73.945 (khoang tủ rộng 900mm)
Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 505.73.946 (khoang tủ rộng 1200mm)
Thùng rác đơn Hafele 502.12.023 (chiều rộng tủ 400mm)
Phụ kiện bàn mở rộng Hafele 505.73.944 (khoang tủ rộng 600mm)
Thùng rác đơn Hafele 502.12.729 (chiều rộng tủ 400mm)
Giá úp chén dĩa Hafele 544.06.027 (chiều rộng tủ 900mm)
Thùng rác đôi Hafele 502.72.761 (chiều rộng tủ 300mm)
Giá úp chén dĩa Hafele 544.06.026 (chiều rộng tủ 800mm)
Giá úp chén dĩa Hafele 544.06.024 (chiều rộng tủ 600mm)
Giá úp chén dĩa Hafele 544.06.025 (chiều rộng tủ 700mm)
Khay hứng nước Hafele 544.01.389 (màu đen Antharacite)
Khay hứng nước Hafele 544.01.387 (màu đen Antharacite)
Khay hứng nước Hafele 544.01.388 (màu đen Antharacite)
Khay hứng nước Hafele 544.01.089 (màu inox)
Khay hứng nước Hafele 544.01.384 (màu đen Antharacite)
Khay hứng nước Hafele 544.01.088 (màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.329 (dạng phẳng, màu đen Antharacite)
Khay hứng nước Hafele 544.01.084 (màu inox)
Khay hứng nước Hafele 544.01.087 (màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.328 (dạng phẳng, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.324 (dạng phẳng, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.327 (dạng phẳng, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.028 (dạng phẳng, màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.029 (dạng phẳng, màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.027 (dạng phẳng, màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.308 (dạng dọc, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.309 (dạng dọc, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.304 (dạng dọc, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.307 (dạng dọc, màu đen Antharacite)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.009 (dạng dọc, màu inox)
Bộ giá úp bát đĩa Hafele 544.01.007 (dạng dọc, màu inox)
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ