logo
 0
logo
 
  Trang chủ   Phụ Kiện Cửa Hafele  Phụ Kiện Cửa Trượt

Phụ Kiện Cửa Trượt

Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Bánh xe, bên dưới, Mã số 403.50.940
Kẹp giữ, cho thanh nẹp, Mã số 403.50.960
Bộ dẫn hướng, cho cửa, Mã số 403.50.966
Thanh dẫn hướng, trên, Mã số 403.50.971
Chi tiết góc, để nối các thanh khung bên, Mã số 403.50.973
Thanh dẫn hướng, cho độ dốc một phần, Mã số 403.50.975
Nắp che cắm, Để cắm phích cắm vào lỗ khoan trong thanh khung, Mã số 403.50.976
Nắp che cắm, Để cắm phích cắm vào lỗ khoan trong thanh khung, Mã số 403.50.977
Nắp che cắm, Để cắm phích cắm vào lỗ khoan trong thanh khung, Mã số 403.50.978
bộ chặn cửa giữa, Để dán keo ở ray trượt dưới tại công trình, Mã số 403.50.992
Thanh dẫn hướng giữa, cho khu vực độ có độ dốc, Mã số 403.50.995
Nắp che, dành cho ray trượt đơn Häfele Slido R-Aluflex 80A, Mã số 403.55.060
Chặn cửa, thép, dành cho cửa không có cơ chế tự đóng và đóng giảm chấn, Mã số 403.55.950
Bas treo tường, Cho ray dẫn hướng (cho cửa trượt 1 cánh và cửa trượt 2 cánh), Mã số 403.55.980
Bộ chổi quét ray, Để làm sạch ray trượt, với logo Häfele, Mã số 403.55.988
Bas đỡ, cho thanh dẫn hướng, bắt vít, Mã số 403.55.993
Khung, bên dưới, Mã số 403.61.930
Khung, bên dưới, Mã số 403.61.960
Thanh trượt, cho khu vực độ có độ dốc, Mã số 403.64.915
Ray dẫn hướng gắn trần ba, Trên, để bắt vít, chiều cao 60 mm, Mã số 403.71.930
Khung, bên dưới, Mã số 403.75.322
Ray trượt, bên dưới, Mã số 403.77.930
Khung, 10-C, bên c?nh, Mã s? 403.82.915
Ray dẫn hướng đơn, trên, Mã số 403.36.903
Ray dẫn hướng đơn, trên, Mã số 403.36.906
Ray trượt, Ray đôi dẫn hướng trên, Mã số 403.36.916
Ray trượt đơn, Cho Häfele Slido R-Aluflex 40A, Mã số 403.36.933
Ray trượt đơn, Cho Häfele Slido R-Aluflex 40A, Mã số 403.36.936
Ray trượt đôi, Cho Häfele Slido R-Aluflex 40A, Mã số 403.36.943
Ray trượt đôi, Cho Häfele Slido R-Aluflex 40A, Mã số 403.36.946
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi