logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Phụ Kiện Cửa Hafele» Hệ Thống Khóa

Hệ Thống Khóa

Chìa Individual hệ PSM Hafele 916.09.259
Chìa Sub Master hệ PSM Hafele 916.66.612
Chìa Master hệ PSM Hafele 916.66.610
Chìa Grand Master hệ PSM Hafele 916.66.611
Tay nắm gạt chìa chủ PSM Hafele 916.66.632
Tay nắm tròn chìa chủ cửa chính, loại lớn PSM Hafele 916.66.640
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ cho cửa chính PSM Hafele 916.66.572
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ cho cửa chính PSM Hafele 916.66.571
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn inox, chìa chủ PSM Hafele 916.66.592
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn inox, chìa chủ PSM Hafele 916.66.591
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn nhôm, chìa chủ PSM Hafele 916.66.582
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn nhôm, chìa chủ PSM Hafele 916.66.581
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ PSM Hafele 916.66.602
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ PSM Hafele 916.66.601
Chìa Master hệ EM Hafele 916.66.553
Chìa thường hệ EM Hafele 916.66.552
Chìa Chủ Hệ EM Hafele 916.66.558
Chìa thường hệ EM Hafele 916.66.557
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM 71mm Hafele 916.66.535
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM 61mm Hafele 916.66.534
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, chìa chủ EM 71mm Hafele 916.66.531
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, chìa chủ EM 61mm Hafele 916.96.530
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, chìa chủ EM 71mm Hafele 916.96.314
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, chìa chủ EM 65mm Hafele 916.96.312
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, chìa chủ EM 60mm Hafele 916.96.302
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ EM Hafele 916.96.112
Ruột khóa 1 đầu chìa, chìa chủ EM Hafele 916.96.102
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM Hafele 916.96.014
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM Hafele 916.95.117
Ruột khóa 2 đầu chìa, chìa chủ EM Hafele 916.96.002
Tay nắm gạt chìa chủ EM Hafele 911.83.262
Khóa cóc 2 đầu chìa, chìa chủ, loại lớn EM Hafele 911.83.253
Khóa cóc 1 đầu chìa, 1 đầu vặn chìa chủ, loại lớn EM Hafele 911.83.249
Tay nắm tròn chìa chủ cửa kho, loại lớn EM Hafele 911.83.245
Tay nắm tròn chìa chủ cửa chính, loại lớn EM Hafele 911.83.241
Tay nắm tròn chìa chủ cửa chính, loại nhỏ EM Hafele 911.83.240
Ruột khóa cửa phòng vệ sinh, đầu vặn oval 66mm Hafele 916.63.641
Ruột khóa đầu chìa đầu vặn, 5 chìa 70mm Hafele 916.63.099
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn oval 66mm Hafele 916.63.621
Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn oval 70mm Hafele 916.63.098
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ