logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Chậu Rửa Chén Bát Hafele

Chậu Rửa Chén Bát Hafele

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Chậu bếp, Silgranit, Blanco Zia 9, chậu đôi, 86 cm, Mã số 567.68.640
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN1S60M Hafele 577.25.320
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN1S90M Hafele 577.25.430
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN1S90M Hafele 577.25.330
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN2S90M Hafele 577.25.410
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN2S90M Hafele 577.25.310
Chậu Đá ESSEN HS22-GEN1S90M Hafele 577.25.530
Chậu Đá ESSENCE HS22-GEN1S60M Hafele 577.25.420
Chậu rửa chén đá Hafele HS22-GEN1S60S 577.25.300
Chậu đá HS22-GEN1S60M Hafele 577.25.520
Chậu rửa chén đá Hafele HS22-GEN1S60S 577.25.500
Chậu rửa chén đá Hafele HS22-GEN1S60S 577.25.400
Chậu rửa chén đá Hafele HS22-GEN2S90 577.25.510
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G7650 565.84.281 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.571 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.371 - 1 hộc rửa
10.495.637 ₫
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.271 - 1 hộc rửa
10.495.637 ₫
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.561 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.361 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.261 - 1 hộc rửa
Chậu Rửa Inox HS21-SSN2S90 Hafele 567.94.030 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS21-SSN1S90 / 1 Hộc, Mã số 567.94.020
Chậu rửa chén inox Hafele HS21-SSN2S90 567.96.310
Chậu rửa chén inox Hafele 4080F 567.20.387 - 1 hộc rửa
4.890.001 ₫
Chậu rửa chén inox Hafele HS-SSD8247 567.23.093 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-SS5944 567.20.397 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S5743 567.43.140 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S4438 567.24.000 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S3743 567.43.130 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S11848 567.23.030 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S11650 565.86.281 - 2 hộc rửa
6.862.909 ₫
Chậu rửa chén inox Hafele – ROSE II 2B 1D 565.86.391 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 2B 565.86.351 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 2B 1D 565.86.361 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 1B 565.86.331 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SSD8650 565.86.371 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SSD8650 565.86.341 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SS4648 567.23.083 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S8650 565.86.271 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S7848 567.23.010 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele 4080F 567.20.387 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G7650 565.84.281 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.571 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.371 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G6150 565.84.271 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.561 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.361 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G4650 565.84.261 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-SSD8247 567.23.093 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-SS5944 567.20.397 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S5743 567.43.140 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S4438 567.24.000 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S3743 567.43.130 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G7650 565.84.581 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G7650 565.84.381 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 1B 565.86.331 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SSD8650 565.86.371 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SSD8650 565.86.341 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-SS4648 567.23.083 - 1 hộc rửa
CHẬU ĐÁ HÄFELE GALBA HS-GS5543-MÀU XÁM 570.35.530 - 1 HỘC RỬA
Chậu Rửa Inox HS21-SSN2S90 Hafele 567.94.030 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá HS-G8650 565.88.501 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G8650 565.83.251 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá HS-G11650 565.83.241 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá Hafele HS-G11650 565.83.341 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S11848 567.23.030 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S11650 565.86.281 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá HS-GS11650 565.88.511 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – ROSE II 2B 1D 565.86.391 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 2B 565.86.351 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 2B 1D 565.86.361 - 2 hộc rửa
Chậu đá Hafele Blancozia 8S – MÀU XÁM 565.76.959 - 2 hộc rửa
Chậu đá Hafele Blancozia 8S – MÀU VÀNG 565.76.659 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S8650 565.86.271 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox HS-S7848 567.23.010 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Blanco – Dinas 8S Hafele 570.27.209 - 2 hộc rửa
Chậu đá Hafele GALBA HS-GD8650 570.36.500 màu xám
Chậu rửa chén đá HS-GDD11650 570.35.370 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá HS-GDD11650 570.35.470 - 2 hộc rửa
Chậu đá Hafele Blancozia 8S – MÀU ĐEN 565.76.359 - 2 hộc rửa
Chậu Rửa Inox HS21-SSN2S90 Hafele 567.94.030 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele 4080F 567.20.387 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-SS5944 567.20.397 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S5743 567.43.140 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S4438 567.24.000 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele HS-S3743 567.43.130 - 1 hộc rửa
Chậu rửa chén inox Hafele – HELIAN 1B 565.86.331 - 1 hộc rửa
Chậu đá Hafele GALBA HS-GD8650 570.36.500 màu xám
Chậu rửa chén đá HS-GDD11650 570.35.370 - 2 hộc rửa
Chậu rửa chén đá HS-GDD11650 570.35.470 - 2 hộc rửa
CHẬU ĐÁ GALBA HS-GD8650 – MÀU ĐEN 570.36.300 - 2 HỘC RỬA
Chậu rửa chén đá HS-GDD11650 570.35.570 - 2 hộc rửa
CHẬU ĐÁ HÄFELE GALBA HS-GS5543-MÀU XÁM 570.35.530 - 1 HỘC RỬA
Chậu đá Hafele HS-GSD10050 570.36.450 - 1 hộc rửa
Chậu đá Hafele HS-GSD10050 570.36.350 - 1 hộc rửa
CHẬU ĐÁ HÄFELE TIBERIUS HS-GS5545- MÀU XÁM 570.36.530 - 1 HỘC RỬA
CHẬU ĐÁ HÄFELE TIBERIUS HS-GS5545- MÀU KEM 570.36.430 - 1 HỘC RỬA
Chậu đá Hafele HS-GSD10050 570.36.550 - 1 hộc rửa
CHẬU ĐÁ HÄFELE GALBA HS-GS5543 – MÀU ĐEN 570.35.330 - 1 HỘC RỬA
Chậu rửa chén đá JULIUS HS-GDD11650 570.35.460 - 2 hộc rửa

Rửa chén bát hay chế biến thức ăn từ xưa đến nay luôn là những công việc nội trợ mất nhiều thời gian nhất. Nhằm đem đến giải pháp nội trợ nhanh chóng hơn, các thương hiệu nội thất bếp đã sản xuất bồn rửa chén ngày càng nhiều, trong đó chậu rửa chén Hafele với đa dạng mẫu mã khác nhau đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho người tiêu dùng. Vậy chậu rửa chén là gì? Hãy cùng Bếp Xanh tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Chậu rửa chén là gì?

Chậu rửa chén còn có nhiều tên tên gọi khác như bồn rửa chén, chậu rửa bát, bồn rửa bát, chậu bếp (tuỳ theo tên gọi của từng vùng miền). Chậu rửa chén rất quen thuộc với đại đa số gia đình Việt, đây là loại phụ kiên thường được lắp đặt trong khu vực nhà bếp với công dụng chứa vật dụng & thực phẩm khi dọn rửa và chế biến.

Khái niệm chậu rửa chén
Khái niệm chậu rửa chén

Tại sao nên chọn chậu rửa chén Hafele?

Nhằm đem đến sự tiện nghi cũng như đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong việc nội trợ. Các thương hiệu bếp sản xuất ngày càng nhiều mẫu chậu rửa chén trên thị trường hiện nay với đa dạng mẫu mã khác nhau. Chính vì vậy đã dẫn đến tình trạng hàng đểu, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Tuy nhiên đến với thương hiệu Hafele khách hàng không cần phải lo lắng vì mua nhầm hàng kém chất lượng. Vì Hafele là một trong những thương hiệu nội thất bếp hàng đầu tại Đức, được thành lập năm 1923 tính đến nay đã tròn 100 năm và hiện tại đang được phân phối chính hãng tại Showroom Bếp Xanh. Trong đó, chậu rửa chén Hafele là một trong những mặt hàng dẫn đầu của thương hiệu nội thất này được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trên khắp thế giới!

Lý do nên chọn chậu rửa chén Hafele
Lý do nên chọn chậu rửa chén Hafele

Chậu rửa chén Hafele bao gồm những loại nào?

Chậu rửa chén của thương hiệu Hafele sản xuất tại Đức với hàng chục mẫu mã đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho từng khách hàng khác nhau. Cùng với chính sách bảo hành lên đến 5 năm giúp khách hàng an tâm khi sử dụng sản phẩm.

Chậu rửa chén Hafele gồm những loại nào?
Chậu rửa chén Hafele gồm những loại nào?

Phân loại chậu rửa chén Hafele theo chất liệu

Chậu rửa chén tại Hafele được cấu tạo theo nhiều chất liệu khác nhau với mong muốn đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu như:

 

 • Chậu rửa bát inox 304: sản phẩm được cấu tạo từ inox 304, đây là chất liệu cao cấp với đặc tính chống ăn mòn - chống trầy xước - chịu nhiệt lên mức tối đa, bề mặt nhẫn mịn, dễ dàng vệ sinh và an toàn sức khoẻ cho người sử dụng. Inox 304 được rất nhiều thương hiệu ứng dụng vào những dòng sản phẩm cao cấp, chính vì vậy giá thành cao hơn nhiều so với những loại inox thông thường khác trên thị trường.

 

Chậu rửa chén Hafele inox 304
Chậu rửa chén Hafele inox 304

 

 • Chậu rửa đá: chậu bếp này thường được cấu tạo từ chất liệu đá nhân tạo cao cấp giúp sản phẩm có vẻ ngoài sang trọng, hiện đại, không bị trầy xước, không in vân tay, tuy nhiên vì cấu tạo từ đá nên độ chịu lực không cao so với chậu inox. Đây là chất liệu rất khó sản xuất nên không đa dạng về mẫu mã, giá thành cao hơn chậu inox 304.

 

Chậu rửa chén đá Hafele
Chậu rửa chén đá Hafele

Phân loại chậu rửa chén Hafele theo số ngăn rửa

Số ngăn của chậu rửa chén Hafele là một trong những yếu tố quan trọng giúp việc nội trợ dễ dàng hơn hoặc phù hợp với tuỳ mục đích sử dụng của khách hàng.

 

 • Chậu rửa 1 ngăn với thiết kế 1 hố sâu hình vuông hoặc hình chữ nhật, đây là dạng chậu phù hợp không gian bếp nhỏ, gia đình ít thành viên.
 • Chậu bếp 2 hộc với thiết kế 2 ngăn rộng rãi giúp đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau cùng lúc cho khách hàng. Bồn rửa chén 2 hộc sẽ phù hợp với không gian bếp trung - lớn.

 

Chậu rửa chén 1 ngăn và 2 ngăn rửa
Chậu rửa chén 1 ngăn và 2 ngăn rửa

Phân loại chậu rửa chén Hafele theo phương thức lắp đặt

Bồn rửa bát trên thị trường nói chung và chậu rửa chén Hafele nói riêng đều có 2 phương thức lắp đặt chính là lắp dương và lắp âm.

 

 • Đối với chậu lắp nổi: cách lắp đặt sẽ làm cho viền chậu lộ ra ngoài, chiếm nhiều diện tích bếp hơn, tính thẩm mỹ không cao nhưng lại rất dễ lắm đặt.

 

Bồn rửa chén Hafele lắp đặt nổi
Bồn rửa chén Hafele lắp đặt nổi

 

 • Đối với chậu lắp âm: viền chậu nằm dưới lớp đá và không để lộ ra ngoài, giúp tiết kiệm được diện tích bếp, lại mang tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, phương thức này mất nhiều thời gian để lắp đặt.

 

Chậu rửa Hafele được lắp đặt âm bàn bếp
Chậu rửa Hafele được lắp đặt âm bàn bếp

6 lý do nên mua chậu rửa chén Hafele tại Bếp Xanh

6 Lý do nên chọn mua chậu rửa chén Hafele tại Bếp Xanh
6 Lý do nên chọn mua chậu rửa chén Hafele tại Bếp Xanh

 

 • Mẫu mã đa dạng
 • Cam kết chính hãng 100%
 • Bảo hành sản phẩm đến 5 năm
 • Phụ kiện đi kèm bảo hành 2 năm
 • Giao & lắp miễn phí
 • Đội ngũ tư vấn tận tâm - chuyên nghiệp

 

Với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường hiện nay đã làm cho nhiều khách hàng không biết nên lựa chọn chậu rửa chén ở đâu là tốt nhất. Bếp Xanh là thương hiệu phân phối thiết bị bếp chính hãng hàng đầu tại Việt Nam, khách hàng có thể đến trực tiếp showroom tham quan cũng như trải nghiệm sản phẩm một cách tốt nhất hoặc có thể liên hệ qua hotline 1800 6775 để được tư vấn chi tiết.


 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi